Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy o poskytování realitních služeb.

V případě, že uzavřete zprostředkovatelskou smlouvu s některým z partnerů naší společnosti, máte jako spotřebitel dle zákona č. 89/2012 sb, § 1829 a následných ustanovení právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, které jste povinen/povinna oznámit na naši adresu. Tímto není dotčeno právo společnosti ORIONIS s.r.o. na náhradu nákladů vzniklých se zprostředkováním prodeje, nebo pronájmu dané nemovitosti. Pro odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář. Použití přiloženého formuláře pro odstoupení od smlouvy však není Vaší povinností.

ORIONIS s.r.o.
Čelakovského 3369/2, 430 01 Chomutov

V Chomutově 1.1.2014


Rychlý kontakt

ORIONIS realitní kancelář
Čelakovského 3369/2
43001 CHOMUTOV

Tel. 724 657 407

E-mail: info@orionis.cz

NAŠE SÍDLO

Odkazy na partnery

RBreality


Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek